Landelijke website

De website waarop u zich nu bevindt is primair gericht op het bieden van regionale informatie. Voor algemene informatie verwijzen we u door naar landelijke sites.

Voor professionals is vanuit het Landelijk Dementie Programma (LDP) een landelijke website ontstaan over dementie voor professionals. Deze website www.zorgprogrammadementie.nl wordt beheerd door Vilans, een kenniscentrum voor langdurende zorg. Op de website vindt u informatie en praktische instrumenten om de zorg, het wonen en het welzijn van mensen met dementie en hun naasten te verbeteren of op peil te houden.

Het programma is vooral bedoeld voor zorgaanbieders, maar ook voor cliënten en hun naasten bevat het programma belangrijke informatie. Op deze website vindt u checklisten, richtlijnen, standaarden en naslagwerken die voldoen aan de kwaliteitscriteria van het Landelijk Dementie Programma.