Wat is dementie?

Kenmerken van dementie 

Één van de kenmerken zijn geheugenstoornissen: vooral gebeurtenissen van vandaag en gisteren worden vergeten, waardoor dezelfde vragen steeds herhaald worden. Herinneringen aan vroeger blijven meestal juist lang bewaard. Behalve geheugenstoornissen zijn er bij dementie ook één of meer andere functies verstoord, zoals:

  • rekenen: waardoor omgaan met geld niet meer lukt
  • spreken: waardoor voorwerpen niet meer goed benoemd worden
  • schrijven en tekenen
  • eenvoudige dagelijkse handelingen: waardoor steeds meer hulp nodig is bij wassen, kleden, eten, toiletgang
  • herkennen en gebruik van voorwerpen: waardoor bijvoorbeeld thee in de suikerpot wordt geschonken
  • vermogen om problemen op te lossen: waardoor vreemde beslissingen genomen worden
  • vermogen om te oordelen: waardoor men sociale situaties slecht inschat
  • gedrag: bijvoorbeeld, onverschilligheid, ontremming, agressiviteit, onrust, verstoring dag-nachtritme
  • stemming: somberheid, angst, prikkelbaarheid, onbegrepen lach- of huilbuien
  • waarneming: waardoor men dingen waarneemt die er niet zijn, of men denkbeelden heeft die niet op de waarheid berusten (hallucinaties en wanen)

Vormen van dementie 

Er zijn verschillende vormen van dementie. De meest voorkomende vormen zijn:
• de ziekte van Alzheimer. Alzheimer tast de hersenen aan.
• vasculaire dementie. Stoornissen in de doorbloeding van de hersenen (TIA’s of kleine herseninfarcten) veroorzaken vasculaire dementie.

Hoe vaak komt dementie voor? 

Bij ongeveer 6 % van de mensen ouder dan 60 jaar komt dementie voor; bij de groep mensen vanaf 80 jaar loopt dit percentage op naar boven de 20 %. Er is een kleine groep patiënten jonger dan 60 jaar bij wie de verschijnselen van dementie optreden (zie ’Dementie op jongere leeftijd’).

Meer informatie 

Voor meer informatie over de ziekte van Alzheimer, vasculaire dementie en andere vormen, kunt u door hier te klikken, de informatie van Alzheimer Nederland bekijken.

Goede informatie over vertegenwoordiging voor uw familie of naaste?
Op de website www.goedvertegenwoordigd.nl vindt u uitgebreide informatie!
lees meer »
Open Inloop de Ontmoeting
Programma voor juni, juli en augustus 2014
lees meer »
Bekijk de Alzheimer Experience!
Ervaar de wereld van de Alzheimer patiënt met de online film Alzheimer Expe...
lees meer »