Af en toe de zorg vergeten; Wie biedt ontspannende activiteiten?

Vervangende zorg thuis

Vervangende zorg is de tijdelijke overname van alle mantelzorg-taken zodat u zelf even vrij hebt om andere dingen te doen. De zorg of hulp kan thuis gegeven worden, maar ook buitenshuis. Vervangende zorg thuis kan worden gegeven door vrijwilligers van organisaties voor vrijwillige thuishulp, maar ook door beroepskrachten. Deze mensen werken bijvoorbeeld bij de (particuliere) thuiszorg of in een verzorgingshuis. De officiële term voor vervangende zorg is respijtzorg.

Meer informatie:
- Maatjez, centrum voor mantelzorg voor vervangende zorg thuis door vrijwillige thuishulp.

Geplande opvang buitenshuis

Soms is tijdelijke opvang wel te plannen. Bijvoorbeeld als de mantelzorger op vakantie gaat of om een andere reden tijdelijk de zorg niet op zich kan nemen. U kunt hiervoor in het algemeen terecht bij verpleeghuizen. Of u recht hebt op deze voorziening moet eerst worden bekeken. Dit heet "indicatiestelling". De organisatie die deze dienst levert, kan u hierover informeren. U dient uw aanvraag in bij het  CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). 

Meer informatie:
- Stichting Zorgbalans, telefoon 023-891 89 18
- en VIVA!Zorggroep, telefoon 088-995 80 00 (lokaal tarief)

'Dag van de mantelzorg' elk jaar op 10 november

Maatjez, centrum voor mantelzorg biedt ieder jaar op 10 november de Dag van de Mantelzorg. Dit is een verwen-dag speciaal voor mantelzorgers, ze worden verwend, krijgen informatie en ontmoeten andere mantelzorgers. In elke gemeente worden activiteiten georganiseerd.
Meer informatie is te verkrijgen bij MaatjeZ. 

Ontspannende weekenden voor mantelzorgers, landelijk georganiseerd

Mezzo een belangenvereniging voor mantelzorgers, organiseert regelmatig weekenden om even lekker te ontspannen en ook lotgenoten te ontmoeten.
Meer informatie: MEZZO, Informatie en opgave bij de Mantelzorglijn, telefoon 0900 20 20 496 (10 ct p/m op werkdagen van 9.00 tot 16.00 uur)

Open inloop 'De Ontmoeting'

Open inloop ‘De Ontmoeting’ is een wekelijkse activiteitenochtend voor mensen die vergeetachtig worden, die problemen hebben met het geheugen, die denken aan beginnende dementie, voor hun dierbaren en voor allen die vragen hebben op het gebied van vergeetachtigheid, geheugen en beginnende dementie.

De Ontmoeting biedt hen een veilige en sfeervolle omgeving, waar zij alleen of samen met hun partner, dochter, zoon, vriend of andere kennissen naar toe kunnen. De inloop begint met koffie en thee. Daarna is er een activiteit, waarbij rekening gehouden wordt met de wensen van de bezoekers. Dit kunnen informatieve en/of ontspannende activiteiten zijn. Bijvoorbeeld. spelletjes, wandelen, verhalen vertellen, samen zingen, samen bewegen, een levensboek maken.

De bezoekers bepalen zelf wanneer zij komen en gaan. Er zijn geen kosten verbonden aan de inloop.
Adres: wijkcentrum 'Prinsenhof'. Beatrixlaan 2 te Beverwijk. 
Tijd: iedere vrijdag van 10.00 uur tot 13.30 uur.
Meer informatie: Stichting Welzijn Beverwijk in wijkcentrum Prinsenhof, telefoon: 088-9958854, mw. Agnes Jacobs

Goede informatie over vertegenwoordiging voor uw familie of naaste?
Op de website www.goedvertegenwoordigd.nl vindt u uitgebreide informatie!
lees meer »
Open Inloop de Ontmoeting
Programma voor juni, juli en augustus 2014
lees meer »
Bekijk de Alzheimer Experience!
Ervaar de wereld van de Alzheimer patiënt met de online film Alzheimer Expe...
lees meer »