Hoe zorgt u goed voor zichzelf?

Informatie

Zorg dat u goed geïnformeerd bent over het ziektebeeld. Voldoende kennis neemt vaak veel onduidelijkheid weg. Op deze en andere websites kunt u veel informatie vinden. Maar ook uw huisarts, de behandelend specialist of de hulpverlener van een instelling kan u informatie geven over het verloop en de daarbij horende omgangadviezen. U kunt ook goed geïnformeerd worden over de mogelijkheden voor ondersteuning die er zijn.

Gezondheid

Houd uw eigen gezondheid goed in de gaten. Geef serieuze aandacht aan de signalen die uw lichaam u geeft. U zult uzelf erop betrappen dat u eerder met de gezondheid van de ander bezig bent dan met uw eigen gezondheid. Zorg dat u regelmatig eet en neem daar de tijd voor. Probeer een slaapritme vast te houden. Van zwaar tillen kunt u rugklachten krijgen. Informatie over een cursus tiltechnieken kunt u krijgen bij de thuiszorg of steunpunt mantelzorg.

Lichaamsbeweging

Met voldoende lichaamsbeweging voelt u zich minder moe en slaapt u beter. Lid zijn van een sportvereniging helpt daarbij. Maar ook een wandeling in de buitenlucht kan energie en afleiding geven. Ook oefeningen thuis zijn waardevol.

Tijd

Neem tijd voor uzelf. Naarmate het ziekteproces vordert blijft er minder tijd over voor uzelf. Het is belangrijk dat u de zorg vol kunt houden. Met uzelf steeds wegcijferen bereikt u niet veel. Momenten van ontspanning zijn voor u belangrijk. Probeer vanaf het begin tijd voor uzelf te reserveren. Het is namelijk veel moeilijker het in een later stadium weer terug te draaien. Zorg ervoor dat u een hobby houdt en leuke dingen blijft doen.

Hulp

Betrek ook anderen bij de zorgverlening en draag de zorg zo nodig over. Dit kan hulp zijn van familie of vrienden. Zij kunnen op een vast moment komen oppassen of iets met uw naaste gaan ondernemen. Professionele hulp van de thuiszorg of andere instellingen is ook mogelijk. Door hulp in te schakelen houdt u energie over. Stel grenzen aan de hulp die u zelf kunt en wilt geven.

Aanpassingen en hulpmiddelen

Bij thuiszorgwinkels kunt u informatie vragen over hulpmiddelen die de zorg makkelijker maken. Bij het vorderen van de dementie kunnen aanpassingen heel handig zijn. Ze kunnen de verzorging minder zwaar maken. Voorbeelden van hulpmiddelen zijn: aangepast bestek of serviesgoed, pannensteunen, handgrepen in de badkamer, deuralarm of toiletverhoger. Maar ook de aanschaf van een rollator of rolstoel. Door middel van een verwijzing van een arts kan een ergotherapeut worden ingeschakeld. Dat is iemand die is gespecialiseerd in aanpassingen en hulpmiddelen voor patiënten.

Gevoelens

De zorg voor een dementerende naaste roept tegenstrijdige gevoelens op. U zult momenten kennen van blijheid en trots, maar ook neerslachtige gevoelens van frustratie, rouw en verdriet. U houdt van iemand maar toch kan u zich boos, schuldig of somber voelen. Praat over deze gevoelens met anderen. Met andere mantelzorgers bijvoorbeeld, die u kunt ontmoeten in het Alzheimercafé. Wacht daarbij niet te lang met het inschakelen van professionele hulp.

Stress

Probeer stress te voorkomen. Als er geen uitlaatklep is voor uw gevoelens kan stress ontstaan. Stress kan een uitgeput en depressief gevoel geven. Er kunnen ook gezondheidsklachten ontstaan zoals hoofdpijn, maag- en darmklachten, pijn in nek of rug en slapeloosheid. Probeer uw gevoelens met anderen te delen. Lichaamsbeweging, ontspanningsoefeningen en meditatie kunnen ook helpen. Is uw naaste in behandeling bij een instelling dan bestaan er ook partnergroepen en lotgenotencontacten.

Vakantie

Het is mogelijk om één of twee weken alleen met vakantie te gaan, terwijl iemand thuis voor uw naaste zorgt of terwijl uw naaste tijdelijk wordt opgenomen in een verzorgings- of verpleeghuis. Deze zorg wordt respijtzorg of vervangende mantelzorg genoemd. Natuurlijk moet u dan wel met een gerust hart van huis kunnen gaan. Respijtzorg kan worden aangevraagd bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Mocht u hulp nodig hebben bij de aanvraag dan kunt u contact opnemen met de mantelzorglijn: 0900-2020496, 10 ct. per minuut op werkdagen van 9.00-16.00 uur. Of bel MaatjeZ, centrum voor mantelzorg.

Samenzijn

Probeer ook leuke en ontspannende momenten in te bouwen met de persoon met dementie. Zorg en spanningen kunnen u helemaal opslokken. Ga dingen doen die u vroeger graag samen deed. U kunt daar allebei nog veel plezier aan beleven. Dat zorgt weer voor positieve gevoelens.

Goede informatie over vertegenwoordiging voor uw familie of naaste?
Op de website www.goedvertegenwoordigd.nl vindt u uitgebreide informatie!
lees meer »
Open Inloop de Ontmoeting
Programma voor juni, juli en augustus 2014
lees meer »
Bekijk de Alzheimer Experience!
Ervaar de wereld van de Alzheimer patiënt met de online film Alzheimer Expe...
lees meer »