Waar kan ik als mantelzorger terecht?

Als mantelzorger is het belangrijk dat u ook terecht kunt voor uw vragen en gevoelens.

Er zijn een aantal activiteiten die speciaal voor zorgende familieleden, ofwel mantelzorgers (en soms samen met hun dementerenden) georganiseerd worden. U kunt er u informatie krijgen en ervaringen uitwisselen. Deze activieiten zijn gratis en voor iedereen toegankelijk, zonder verwijzing. In Midden-Kennemerland zijn er verschillende mogelijkheden:

Alzheimer Cafés

Een Alzheimer Café is een maandelijkse informatiebijeenkomst voor mensen met dementie, partners, familieleden, hulpverleners en andere belangstellenden. Er zijn hulpverleners aanwezig van de diverse regionale zorginstellingen zoals Dijk en Duin DOC-team, MaatjeZ, ViVa! Zorggroep en Zorgbalans Velsen en vrijwillge gastvrouwen en -heren. Elke maand wordt er een ander onderwerp besproken. Er is een interview met een gastspreker (een deskundige), pianomuziek tijdens de pauze en na de pauze gelegenheid voor de bezoekers om ideeën, informatie en ervaringen uit te wisselen. De hulpverleners en gastvrouwen en -heren schuiven bij de bezoekers aan hun tafeltje aan.
Voor adressen klik hier.
Meer informatie: contactpersoon Alzheimer Café Midden-Kennemerland, telefoon: 06–33631872
Voor een folder van het Alzheimercafé klik hier (PDF bestand)

Cursus voor familieleden 'omgaan met dementie'

In de cursus voor partners en andere familieleden krijgen familieleden informatie over dementie en het verloop van het dementeringsproces en praktische tips bij het omgaan met een dementerend familielid. De cursus bestaat uit een serie van vijf bijeenkomsten. Elk kwartaal willen we een cursusgroep kunnen laten starten in één van de gemeenten in de regio. De cursussen zijn om-en-om overdag en in de avonduren.
Voor een folder van de cursus, klik hier (PDF bestand)
Voor het (correspondentie) adres, klik hier.

 

Open inloop 'De Ontmoeting'

Open inloop ‘De Ontmoeting’ is een wekelijkse activiteitenochtend voor mensen die vergeetachtig worden, die problemen hebben met het geheugen, die denken aan beginnende dementie, voor hun dierbaren en voor allen die vragen hebben op het gebied van vergeetachtigheid, geheugen en beginnende dementie. De Ontmoeting biedt hen een veilige en sfeervolle omgeving, waar zij alleen of samen met hun partner, dochter, zoon, vriend of andere kennissen naar toe kunnen. De inloop begint met koffie en thee. Daarna is er een activiteit, waarbij rekening gehouden wordt met de wensen van de bezoekers. Dit kunnen informatieve en/of ontspannende activiteiten zijn. Bijvoorbeeld. spelletjes, wandelen, verhalen vertellen, samen zingen, samen bewegen, een levensboek maken. De inloop wordt afgesloten met een gezamenlijke warme maaltijd. De bezoekers bepalen zelf wanneer zij komen en gaan. Er zijn geen kosten verbonden aan de inloop, alleen voor de warme maaltijd wordt een kleine bijdrage gevraagd. Het is wel nodig dat men zich hiervoor vooraf opgeeft. Voor adressen klik hier 

MaatjeZ

biedt voor u als mantelzorger verder:
• individuele begeleiding door mantelzorgconsulent
• ontlasting door de inzet van vrijwilligers
• diverse cursussen en lotgenotengroepen
• 
Internet: www.MaatjeZ.nl

Goede informatie over vertegenwoordiging voor uw familie of naaste?
Op de website www.goedvertegenwoordigd.nl vindt u uitgebreide informatie!
lees meer »
Open Inloop de Ontmoeting
Programma voor juni, juli en augustus 2014
lees meer »
Bekijk de Alzheimer Experience!
Ervaar de wereld van de Alzheimer patiënt met de online film Alzheimer Expe...
lees meer »