Wat moet ik doen als iemand zijn financiën niet meer kan doen?

Wat moet u regelen op juridisch gebied?

Vaker en eerder dan bij oudere dementiepatiënten is het na de diagnose van belang dat de familie zich buigt over de juridische en fiscale gevolgen die aan dit ziektebeeld verbonden zijn. Vroeg of laat zal de dementerende niet meer in staat zijn om zijn belangen te behartigen: de familie zal de zorg en het financiële beheer moeten overnemen. De toekomst van het gezin moet worden veilig gesteld. U kunt worden geconfronteerd met kwesties als: Wat gebeurt er als mij iets overkomt? Kan ik mijn huis later verkopen? Moet de langstlevende alles erven? Is mijn dementerende partner verzekerd als hij een ongeluk krijgt?

Het komt nogal eens voor dat een dementerende niet goed omgaat met geld: het weggeeft aan vreemden of grote impulsaankopen doet. Ter bescherming van de vermogensrechtelijke belangen van de dementerende partner is het dan mogelijk diens vermogen of een deel daarvan onder bewind te stellen. Ook wanneer de dementerende opgenomen wordt in een verpleeghuis of wanneer het huis verkocht wordt, is onder bewindstelling nodig. De notaris kan u informeren over wijzigingen in het testament, het volstrekken van volmachten en onder bewindstelling.

Meer informatie over mentorschap, onder bewindstelling en dergelijke vindt u bij de rubriek Wie, informatie over juridische gevolgen bij dementie.

In Midden Kennemerland zijn er verschillende hulpverleners die u bij deze zaken kunnen helpen:

Goede informatie over vertegenwoordiging voor uw familie of naaste?
Op de website www.goedvertegenwoordigd.nl vindt u uitgebreide informatie!
lees meer »
Open Inloop de Ontmoeting
Programma voor juni, juli en augustus 2014
lees meer »
Bekijk de Alzheimer Experience!
Ervaar de wereld van de Alzheimer patiënt met de online film Alzheimer Expe...
lees meer »