Wie biedt zorg in in een verpleeghuis?

In een Verpleeghuis (en daarbuiten) zijn er verschillende hulpverleners werkzaam die ondersteuning bieden aan degene met dementie én aan familieleden:

Verpleging en Verzorging

De zorg omvat onder meer hulp bij het wassen en aankleden, klaarzetten of geven van medicijnen en injecties, infuusbehandeling, zorg rondom sondevoeding, het aan- en uittrekken van elastische kousen, het verzorgen van wond en stoma.

Ergotherapie

De ergotherapeut begeleidt iedereen die door een beperking of handicap problemen heeft met gewone dagelijkse handelingen. U kunt denken aan training voor zelfstandig wassen en aankleden of andere voor u belangrijke activiteiten, advisering over hulpmiddelen en woningaanpassingen, welke rolstoel voor u het meest geschikt is, enz.

Fysiotherapie

Fysiotherapie is bedoeld voor mensen met houdingsklachten of klachten bij het maken van bewegingen. De klachten kunnen ontstaan tijdens het uitoefenen van werkzaamheden, door ongelukken, spanning, ziekte of als gevolg van het ouder worden. De fysiotherapeut werkt samen met u aan het voorkomen, opheffen, verminderen van of leren omgaan met uw lichamelijke klachten en beperkingen. De fysiotherapeut werkt nauw samen met andere hulpverleners, zoals de ergotherapeut, de revalidatiearts en de orthopedische schoenmaker.

Geestelijke Zorg

Geestelijk verzorgers staan u bij in de vragen en gevoelens die (de overgang naar) het verblijf in een zorginstelling met zich meebrengen zoals het verlies van lichamelijke en/of geestelijke vitaliteit, het leven met een handicap, andere levensvragen of verliessituaties waar u eerder mee te maken had. Desgewenst bemiddelt de geestelijk verzorger in het contact met de eigen pastor of dominee.

Maatschappelijk Werk

De maatschappelijk werker begeleidt familieleden en dementerenden in het omgaan met dementie en alle daaruit voortvloeiende veranderingen in uw leven. Hij of zij beantwoordt vragen en geeft voorlichting en advies over financiële regelingen, bewindvoering en mentorschap. De maatschappelijk werker geeft rondleidingen als u zich wilt oriënteren op opname in een verpleeghuis. Ook geeft hij of zij informatie en advies bij ontslag naar huis en overplaatsing naar een andere instelling.

Psychologische Hulp

Binnen de verpleeghuiszorg heeft de psycholoog verschillende taken. De psycholoog speelt een rol bij opname in het verpleeghuis en adviseert mede in de voor u benodigde zorg. U en uw familie kunnen bij de psycholoog terecht voor gesprekken, bijvoorbeeld als u moeite heeft met het accepteren van uw ziekte, tijdens een rouwproces en bij depressie.

Mantelzorg-ondersteuning

Buiten het verpleeghuis biedt MaatjeZ ook ondersteuning aan mantelzorgers van iemand die opgenomen is in een verpleeghuis. De zorg houdt vaak niet op en afstemming van de zorg kan veel energie kosten. Vaak draagt de mantelzorger nog bij aan het verlenen van zorg.

Goede informatie over vertegenwoordiging voor uw familie of naaste?
Op de website www.goedvertegenwoordigd.nl vindt u uitgebreide informatie!
lees meer »
Open Inloop de Ontmoeting
Programma voor juni, juli en augustus 2014
lees meer »
Bekijk de Alzheimer Experience!
Ervaar de wereld van de Alzheimer patiënt met de online film Alzheimer Expe...
lees meer »