Wat zijn de alternatieven als thuis wonen niet meer gaat?

Het is een moeilijke beslissing: de overweging ‘kan ik de zorg met hulp` thuis zélf nog aan óf moet degene met dementie ergens anders wonen, waar de zorg dag en nacht aanwezig is? Neem deze beslissing nooit alleen. Overweeg het samen met een hulpverlener en alle betrokkenen. Er zijn diverse woonmogelijkheden voor mensen met dementie. U kunt altijd gaan kijken bij diverse huizen. Oriëntatie is goed om te doen!

'Wonen met dementie’ in verzorgingshuizen of woonzorgcentra
In sommige verzorgingshuizen of woonzorgcentra worden ook mensen begeleid met geheugenproblemen en met beginnende dementie. Er kunnen cliënten opgenomen worden met lichte geheugenproblematiek Men biedt een gestructureerde dag in een huiskamer met activiteiten en toezicht. Voor adressen klik hier

Opname in het verpleeghuis
Als er veel zorg en verpleging nodig is, kan een verpleeghuis de beste woonvorm zijn. Bewoners kunnen 24 uur per dag een beroep doen op de aanwezige medewerkers die professionele zorg en behandeling bieden. Voor adressen klik hier 

‘Kleinschalig wonen’
Tegenwoordig ontstaan er naast de grotere verpleeghuizen ook meer kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie. In deze woningen hebben de bewoners een eigen kamer en een gezamenlijke huiskamer met meestal zes personen. Deze kleinschalige woonvorm biedt mensen met dementie een omgeving die vertrouwd is en aansluit bij hun belevingswereld en eigen dag- en nachtritme. voor adressen klik hier

(foto: Kleinschalig wonen in 'Waterrijck', Heemskerk
4 woningen voor 6 personen per woning)

Goede informatie over vertegenwoordiging voor uw familie of naaste?
Op de website www.goedvertegenwoordigd.nl vindt u uitgebreide informatie!
lees meer »
Open Inloop de Ontmoeting
Programma voor juni, juli en augustus 2014
lees meer »
Bekijk de Alzheimer Experience!
Ervaar de wereld van de Alzheimer patiënt met de online film Alzheimer Expe...
lees meer »