Thuis wonen: welke zorg is er buitenshuis?

Er zit geen structuur in de dag. Het dag- en nachtritme is voortdurend in de war. Of de partner kan de zorg niet meer 24 uur per dag, zeven dagen per week aan. De volgende activiteiten hebben één of meer van de volgende doelen:

  • zo lang mogelijk thuis blijven wonen
  • ontlasting van de mantelzorgers: veelal familie, maar soms ook vrienden & buren. 
  • vertraging van de achteruitgang
  • sociale contacten 

Open inloop ‘De Ontmoeting’

Open inloop ‘De Ontmoeting’ is een regionaal initiatief. Het is een wekelijkse activiteitenochtend voor mensen die vergeetachtig worden, die problemen hebben met het geheugen, die denken aan beginnende dementie, voor hun familie en voor allen die vragen hebben op het gebied van vergeetachtigheid, geheugen en beginnende dementie. 
De Ontmoeting biedt hen een veilige en sfeervolle omgeving, waar zij alleen of samen met hun partner, dochter, zoon, vriend of andere kennissen naar toe kunnen. De inloop begint met koffie en thee. Daarna is er een activiteit, waarbij rekening gehouden wordt met de wensen van de bezoekers. Dit kunnen informatieve en/of ontspannende activiteiten zijn. Bijvoorbeeld. spelletjes, wandelen, verhalen vertellen, samen zingen, samen bewegen, een levensboek maken. De inloop wordt afgesloten met een gezamenlijke warme maaltijd. De bezoekers bepalen zelf wanneer zij komen en gaan. 
Er zijn geen kosten verbonden aan de inloop, alleen voor de warme maaltijd wordt een bijdrage gevraagd. Het is wel nodig dat men zich hiervoor vooraf opgeeft. Ook is er géén CIZ indicatie of verwijzing nodig!
Voor adressen, klik hier

Ontmoetingscentrum ''Samenhof''

Ontmoetingscentrum (zo'n 50 in Nederland) biedt activiteiten aan mensen met lichte tot matig ernstige dementie en ondersteuning voor hun mantelzorgers veelal familie, vrienden of buren. In het ontmoetingscentrum wordt een breed programma aangeboden, waaronder: Dagsociëteit: De persoon met dementie kan één tot drie dagen per week gebruik maken van de dagsociëteit in het centrum. Hij kan daar, individueel of in groepsverband, deelnemen aan (re)creatieve activiteiten, zoals tekenen, schilderen, naar muziek luisteren, spelletjes doen, de krant lezen, boodschappen doen, de lunch voorbereiden, zingen en bewegen. Ook zijn er gezamenlijke activiteiten voor mantelzorgers en dementerenden, zoals het tweemaandelijks centrumoverleg, feesten en uitjes. Voor familie/ mantelzorgers: Mantelzorgers kunnen er het hele jaar deelnemen aan een maandelijkse gespreksgroep en er wordt elk jaar een reeks informatieve bijeenkomsten georganiseerd. Daarnaast geeft het personeel in het centrum zonodig praktische hulp bij het regelen van zorg thuis en bij verpleeghuisopname. Er zijn kosten verbonden aan het ontmoetingscentrum en u heeft een CIZ indicatie nodig.
Voor adressen, klik hier

Dagactiviteiten (dagverzorging)

'Dagactiviteiten’ (dagverzorging) vindt plaats in woonzorgcentra en verzorgingshuizen en wordt geleverd door ViVa!Zorggroep en Stichting Zorgbalans. ‘Dagactiviteiten of dagverzorging’ is geschikt voor licht dementerenden en mantelzorgers die behoefte hebben aan activering van de dementerende en/of ontlasting van de mantelzorger. Dagverzorging is een gestuctureerde opvang van ouderen in een groep. Het programma is afgestemd op de deelnemers. Er worden verschillende activiteiten aangeboden gericht op onder andere sociaal contact, creativiteit, beweging en spel. Er is vanzelfsprekend ook persoonlijke aandacht, hulp en zorg. Tussen de middag wordt er een warme maaltijd genuttigd. De dementerende wordt begeleidt door activiteitenbegeleiders en verzorgenden. Voor dagverzorging heeft u een CIZ indicatie nodig. 
Voor adressen klik hier.

Dagbehandeling

Naast de ‘dagactiviteiten’ is er ook Dagbehandeling, Dit is een gerichte behandeling door een team van gespecialiseerde medewerkers zoals de fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, maatschappelijk werk, psycholoog en sociaal geriater. Dagbehandeling vindt plaats in verpleeghuizen en wordt geleverd door ViVa! Zorggroep en Stichting Zorgbalans. Dagbehandeling is voor dementerende ouderen die in meer of mindere mate de grip op het leven dreigen te verliezen. Naast activering en behandeling van de dementerende en ontlasting van de mantelzorger is een belangrijk onderdeel het adviseren van de mantelzorger om het thuis functioneren van de dementerende mogelijk te houden. Voor dagbehandeling heeft u een CIZ indicatie nodig. 
Voor adressen klik hier.

Dagbehandeling voor jong dementerenden

Deze vorm van dagbehandeling is voor dementerenden jonger dan 65 jaar. Het verschil met de ‘gewone’ dagbehandeling is dat er extra mogelijkheden zijn voor individuele begeleiding los van de groep. De dagbehan-deling voor jong dementerenden is ook toegankelijk voor dementerenden buiten de regio. Er wordt nauw samen-gewerkt met het VU medisch centrum en het DOC-team. Deze vorm van dagbehandeling wordt geboden door ViVa! Zorggroep. Een CIZ indicatie is noodzakelijk. 
Voor adressen klik hier.

Dagbehandeling in Zorgboerderijen

Een zorgboerderij is een boerderij waar mensen die zorg nodig hebben tijdelijk terecht kunnen. Zij kunnen van alles doen zoals dieren verzorgen en werken in de groente- of bloementuin. Er zijn zorgboerderijen speciaal voor dementerende ouderen. Een CIZ indicatie is noodzakelijk. 
Voor adressen klik hier.

Logeerplekken

Een logeerplek maakt tijdelijke ‘opname’ van de dementerende mogelijk waarbij de zorg voor 24 uur per dag gedurende een aaneen gesloten periode van de  mantelzorger wordt overgenomen (ook wel respijtzorg genoemd). Doel is het bieden van de gelegenheid aan de mantelzorger om op vakantie te gaan of ter ondersteuning van bijvoorbeeld een ziekenhuisopname van de mantelzorger. Voor mensen die nog zonder continue-begeleiding kunnen zijn er logeermogelijkheden in  verzorgingshuislocaties en woonzorgcentra. Voor mensen die 24 uur toezicht nodig hebben zijn er logeermogelijkheden in verpleeghuizen. Een CIZ indicatie is noodzakelijk. 
Voor informatie hierover bij Zorgbemiddeling van ViVa!Zorggroep of Frontoffice Zorgbalans Velsen.

(foto: Open inloop 'De Ontmoeting')

Goede informatie over vertegenwoordiging voor uw familie of naaste?
Op de website www.goedvertegenwoordigd.nl vindt u uitgebreide informatie!
lees meer »
Open Inloop de Ontmoeting
Programma voor juni, juli en augustus 2014
lees meer »
Bekijk de Alzheimer Experience!
Ervaar de wereld van de Alzheimer patiënt met de online film Alzheimer Expe...
lees meer »