Thuis wonen: welke zorg is er aan huis?..... Andere praktische hulp

U kunt hulp krijgen bij praktische zaken zoals boodschappen, klusjes in- en rond huis en hulp bij geldzaken, post en administratie.

Servicepaspoort
ViVa! Zorggroep heeft samen met Stichting Zorgbalans het Servicepaspoort opgericht. Als lid van het Servicepaspoort (16 euro per jaar per gezin) heeft u toegang tot een betrouwbaar dienstenpakket (aan huis) om u te helpen of iemand in uw omgeving te ondersteunen. Het Servicepaspoort is er voor alle leeftijden, van jonge gezinnen tot senioren, en iedereen die aanvullende hulp nodig heeft. Het aanbod is aanvullend op de AWBZ en de WMO, waaruit de reguliere zorg wordt betaald. Voorbeelden van diensten zijn personenalarmering, alarmservice, maaltijdservice en klussendienst, Kleding 55+, pedicure en tandprotheticus.

Boodschappendienst
Voor uw gemak of als u om gezondheidsredenen de boodschappen niet (meer) zelf kunt doen kunt u hulp krijgen bij het doen van boodschappen. Deze dienst is te regelen via de mantelzorgconsulent of de ouderenadviseur of te regelen via het Servicepaspoort.

Klussendienst
Voor kleine klussen, bijvoorbeeld het ophangen van een lamp kunt u een beroep doen op de klussendienst. Deze dienst is te regelen via de mantelzorgmakelaar, de
ouderenadviseur, WonenPlus Velsen of via het Servicepaspoort. Er wordt vaak een (kleine) vergoeding gevraagd.

Hulp bij Thuisadministratie (FAT) 
Socius Maatschappelijk Dienstverleners biedt hulp bij het voeren van uw persoonlijke financiële administratie. Vrijwilligers komen bij u thuis. U blijft zelf verantwoordelijk voor uw administratie. Deze dienst is gratis en er is geen verwijzing of indicatie nodig. Ook het Servicepaspoort heeft diensten als Belastinghulp.
U betaalt hiervoor een uurtarief.

Praktische hulpmiddelen voor thuis
Als een dementerende moeite heeft een bepaalde activiteit zelfstandig uit te voeren of wanneer activiteiten niet meer veilig worden uitgevoerd dan kunnen handige producten uitkomst bieden. Er zijn enorm veel producten op de markt voor mensen met een lichamelijke beperking. Een aantal hiervan kunnen ook praktisch zijn voor mensen met dementie. Het gaat dan om algemene hulpmiddelen zoals: loophulpmiddelen, stoelen en rolstoelen, bedden en toebehoren, douche- en toilethulpmiddelen, antislipmatten, handgrepen enz. Producten specifiek voor mensen met dementie zijn schaarser maar ze zijn er wel. U kunt denken aan: duidelijke kalenders, telefoons met foto’s in plaats van toetsen, seniorenverlichting, een mat die een belsignaal afgeeft als iemand uit bed gaat. Er zijn hulpmiddelen die geleend of gekocht kunnen worden bij de Thuiszorgwinkel. Er zijn hulpmiddelen die aangevraagd kunnen worden bij uw gemeente, via de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en er zijn hulpmiddelen die bij uw ziektekostenverzekeraar aangevraagd kunnen worden. Zie hiervoor ook Hoe moet je zorg
aanvragen en wie betaalt de kosten. Een ergotherapeut kan u adviseren, de aanvraag in gang zetten en u leren omgaan met de hulpmiddelen.

Domotica
Domotica is een verzamelbegrip van geavanceerde technologische toepassingen in huis om de dementerende langer en op een veilige en comfortabele manier in zijn
eigen huis te laten wonen. Op het systeem kunnen, al naar gelang de wensen en behoeftes van de dementerende en de mantelzorger, actieve en passieve alarmeringsfuncties aangesloten worden. Het is mogelijk een knop te maken waarmee een mantelzorger met één druk op de knop hulp in kan roepen. Andere voorbeelden zijn bewegingsdetector, valdetectie, gasdetectie, branddetectie, automatische aan- en uitgaan van vertrouwde lampen bij nachtelijk toiletbezoek, zwerfdetectie (middels GPS), hulp bij gebruik medicijnen etc. Daarnaast zijn een aantal comforttoepassingen mogelijk zoals afstandbediening op gordijnen
en verlichting en inbraakpreventie. Het toepassen van domoticatechnologie is een nieuwe ontwikkeling. De ziektekostenverzekeraars hebben hierover
nog geen vaste afspraken gemaakt. Elke ziektekostenverzekeraar zal hier anders mee omgaan. Een ergotherapeut kan u hierin adviseren, de aanvraag in gang zetten en u leren omgaan met de hulpmiddelen.

Personenalarmering en alarmservice
U kunt ook gebruik maken van personenalarmering en alarmservice, zodat u of degene die u verzorgt, de zekerheid heeft dat in noodsituaties hulp wordt ingeschakeld.
Deze dienst is te regelen via de mantelzorgmakelaar, de ouderenadviseur, WonenPlus Velsen of via het Servicepaspoort. Met vragen over hoe en waar de eenvoudige
hulpmiddelen te verkrijgen zijn kunt u ook terecht bij de ouderenadviseur of mantelzorgconsulent.

Goede informatie over vertegenwoordiging voor uw familie of naaste?
Op de website www.goedvertegenwoordigd.nl vindt u uitgebreide informatie!
lees meer »
Open Inloop de Ontmoeting
Programma voor juni, juli en augustus 2014
lees meer »
Bekijk de Alzheimer Experience!
Ervaar de wereld van de Alzheimer patiënt met de online film Alzheimer Expe...
lees meer »