Thuis wonen: welke zorg is er aan huis?..... Begeleiding en behandeling

Hoewel dementie niet te genezen is, is behandeling van de symptomen wel mogelijk en is begeleiding van degene met dementie én de naasten van groot belang.

De huisarts

Praat met uw huisarts over hoe het voor u is om mantelzorger te zijn. Hij kan samen met uw naaste de situatie bespreken. Hij heeft de mogelijkheid om u door te verwijzen naar andere hulpverleners. Voor sommige voorzieningen is er een verwijsbrief van de huisarts nodig.

Begeleiding thuis door het DOC-team

DOC-team staat voor Dementie Onderzoek en Case managementteam. In dit team zijn verschillende hulpverleners werkzaam. Zij stellen de diagnose, op basis van onderzoek. Ze begeleiden de cliënt, partner en mantelzorgers. Zij coördineren de hulp en de zorg. Ze geven steun bij de keuze van dagbehandeling, de overgang naar een verpleeghuis, of tijdelijke opname en fungeren daar als contactpersoon. De DOC-teams zijn onderdeel van Dijk en Duin, Stichting Zorgbalans en VIVA!Zorggroep.

Hoe kom je terecht bij het DOC-team? 
In de regel wordt de cliënt aangemeld door de huisarts bij het DOC-team. Dan volgt er een uitnodiging voor een uitgebreid onderzoek op locatie Heemswijk, dan wel Beursgebouw in IJmuiden. Lukt het iemand niet om te komen, dan vindt het onderzoek thuis plaats. De arts onderzoekt de cliënt (onderzoek naar cognitie en lichamelijk onderzoek) . De casemanager spreekt met de mantelzorger(s) over de belasting, sociale situatie en de levensloop. Anderhalve week later worden de bevindingen multidisciplinair besproken. Twee weken na het eerste contact, volgt een uitslaggesprek en wordt een behandelvoorstel gedaan. Een enkele keer zal nog uitgebreider onderzoek nodig zijn. De cliënt en zijn mantelzorger krijgen een casemanager toegewezen die gedurende het ziekteproces de cliënt met raad en daad ondersteunt.

Meer informatie
Dijk en Duin, afdeling ouderen, Telefoon 088-3580200. Folder DOC team.

Begeleiding thuis door Ergotherapeuten

Zowel de cliënt met dementie als diens mantelzorger (vaak partner) kunnen baat hebben bij een ergotherapeutische behandelingHet doel is om de cliënt zo lang en zo optimaal mogelijk thuis te laten wonen en de kwaliteit van leven van cliënt en mantelzorger te verhogen en eveneens de draaglast van de mantelzorger te verminderen!

De ergotherapeut zal samen met de cliënt en de mantelzorger de thuissituatie inventariseren. Hoe worden activiteiten in het dagelijkse leven in en rondom de woning uitgevoerd? Hoe gaat het verplaatsen in huis en buitenshuis? Gaat de cliënt nog zelfstandig buiten wandelen? Is er sprake van valgevaar? Kan de cliënt nog zelfstandig en veilig gebruik maken van het toilet en/of de douche? Hoe verloopt het aan – en uitkleden? Hoe gaat het opstaan uit de stoel of uit bed? Ligt de cliënt prettig in bed? Kan cliënt nog eenvoudige huishoudelijke taken verrichten? Kan hij/zij nog boodschappen doen? Is er voldoende hulp aanwezig? Kan de mantelzorger de zorg aan? Na deze inventarisatie zal de ergotherapeut samen met cliënt en de mantelzorger een behandelplan opstellen. Het op een andere wijze uitvoeren van een bepaalde activiteit kan een oplossing zijn. De ergotherapeut zal dit gaan uitproberen samen met de cliënt en mantelzorger. Uitgangspunt hierbij is wel dat de vertrouwde woonomgeving zo min mogelijk wordt gewijzigd. Hiernaast behoort het toepassen van domotica ook tot de mogelijkheden.

Hoe kom je terecht bij Ergotherapeuten? 
Ergotherapeuten werken vanuit de verpleeghuizen van ViVa! en Zorgbalans of een eigen praktijk. De ergotherapeuten die werken in- en vanuit de verpleeghuizen zijn gespecialiseerd in het ziektebeeld dementie en werken nauw samen met de DOC-teams. U heeft een verwijzing van de huisarts of specialist nodig. Ergotherapie aan huis is opgenomen in de basisverzekering van uw ziektekostenverzekeraar. Per jaar wordt maximaal 10 uur behandeling vergoedt.

Meer informatiezie de adressen van ViVa!Zorggroep en Stichting Zorgbalans

Goede informatie over vertegenwoordiging voor uw familie of naaste?
Op de website www.goedvertegenwoordigd.nl vindt u uitgebreide informatie!
lees meer »
Open Inloop de Ontmoeting
Programma voor juni, juli en augustus 2014
lees meer »
Bekijk de Alzheimer Experience!
Ervaar de wereld van de Alzheimer patiënt met de online film Alzheimer Expe...
lees meer »