Wie wijst me de weg in het woud van de zorg?

Wanneer u twijfels hebt over uw eigen geheugenproblemen of over uw famlielid. Of het is al duidelijk geworden dat er sprake is van dementie, maar u heeft vragen over 'Waar kan ik terecht?' en 'Hoe moet ik ermee omgaan?'

Dan zijn er een aantal adressen waar u in eerste instantie, direct en zonder verwijzing van uw huisarts, kosteloos terecht kan.

Deze mensen kijken samen met u naar uw vragen en zijn als het ware ondersteuners en 'richtingaanwijzers' naar de zorg die u nodig heeft. Deze medewerkers werken samen met andere hulpverleners van zorginstelingen als Thuiszorg, Verzorgingshuizen, Verpleeghuizen, Geestelijke Gezondheids Zorg (DOC-teams).

Uw huisarts

Uw huisarts is soms al heel goed op de hoogte van uw persoonlijke situatie, de huisarts is iemand die veel algemene kennis heeft en in de omgeving weet waar de specialisten zitten en u daar naar kan verwijzen.

De ouderenadviseur

Een ouderenadviseur is het beste te vergelijken met een maatschappelijk werker met als doelgroep ouderen. Een ouderenadviseur is goed op de hoogte van de mogelijkheden voor ouderen in uw wijk en in uw gemeente. De ouderenadviseur geeft informatie, advies en ondersteuning bij tal van aspecten van uw leven: wonen, zorg, welzijn, financiën en vervoer. Ook kan de ouderenadviseur bemiddelen in bepaalde zaken en ondersteuning bieden bij vragen over de regelgeving voor zorg en welzijn. 
Voor adressen klik hier

MaatjeZ, met een mantelzorgmakelaar of mantelzorgconsulent

MaatjeZ is een organisatie voor ondersteuning van mantelzorgers (mensen die voor een naaste moeten zorgen). 
MaatjeZ geeft individuele begeleiding aan mantelzorgers wijzen ze de weg in de zorg en nemen regeltaken over.
Voor het adres van MaatjeZ, klik hier

Alzheimer Nederland, afdeling Midden-Kennemerland

Alzheimer Nederland afdeling Midden- Kennemerland richt zijn activiteiten op iedereen die is betrokken bij dementie. Naast geven van voorlichting en belangenbehartiging, wijzen de vrijwillgers van de afdeling de weg naar lokale instanties en mogelijkheden voor hulp.
Voor het adres klik hier

Alzheimer Nederland, de Alzheimer telefoon. 

Deze telefoonlijn is dag en nacht bereikbaar op nummer: 030-6567511. 
Zij geven u ondersteuning en tips, maar hebben als landelijke instelling veel minder informatie over de mogelijkheden bij u in de buurt.

Goede informatie over vertegenwoordiging voor uw familie of naaste?
Op de website www.goedvertegenwoordigd.nl vindt u uitgebreide informatie!
lees meer »
Open Inloop de Ontmoeting
Programma voor juni, juli en augustus 2014
lees meer »
Bekijk de Alzheimer Experience!
Ervaar de wereld van de Alzheimer patiënt met de online film Alzheimer Expe...
lees meer »