Waar kan ik informatie krijgen over dementie?

Als wordt vastgesteld dat u of iemand in uw omgeving last heeft van dementie, dan komt er veel op u af. Wat dan? Vraag op tijd om hulp! 

  • Vraag informatie van de landelijke stichting Alzheimer Nederland

U kunt informatie verzamelen over dementie en mogelijkheden voor hulp o.a. via informatiefolders van Alzheimer Nederland

Hebt u hierbij hulp nodig?
Ga dan naar een ouderenadviseur of een mantelzorgmakelaar. Deze hulp is gratis en voor iedereen toegankelijk. 
Meer informatie hierover in de rubriek Wie wijst me de weg in het woud van de zorg?

  • Bezoek regionale bijeenkomsten voor dementerenden en/of familie

1. Alzheimer Café

Een Alzheimer Café is een maandelijkse informatiebijeenkomst voor mensen met dementie, partners, familieleden, hulpverleners en andere belangstellenden. De toegang is gratis. Er zijn hulpverleners aanwezig van de diverse regionale zorginstellingen zoals Dijk en Duin DOC-team, ViVa! Zorggroep, MaatjeZ, Zorgbalans Velsen, Draagnet en Zorgspecialist. Elke maand wordt er een ander onderwerp besproken. Er is een interview met een gastspreker (een deskundige), pianomuziek tijdens de pauze en na de pauze gelegenheid voor de bezoekers om ideeën, informatie en ervaringen uit te wisselen. De hulpverleners en gastvrouwen en -heren schuiven bij de bezoekers aan hun tafeltje aan.
In deze regio zijn er drie Alzheimer Cafés. 

Voor adressen klik hier
Voor een folder van het Alzheimercafé, klik hier (PDF bestand)
Voor data op deze website op de pagina kalender of op de webpagina van de regionale afdeling Midden-Kennemerland.

2. Open inloop 'De Ontmoeting'

Open inloop ‘De Ontmoeting’ is een wekelijkse activiteitenochtend voor mensen die vergeetachtig worden, die problemen hebben met het geheugen, die denken aan beginnende dementie, voor hun dierbaren en voor allen die vragen hebben op het gebied van vergeetachtigheid, geheugen en beginnende dementie.
 De Ontmoeting biedt hen een veilige en sfeervolle omgeving, waar zij alleen of samen met hun partner, dochter, zoon, vriend of andere kennissen naar toe kunnen. De inloop begint met koffie en thee. Daarna is er een activiteit, waarbij rekening gehouden wordt met de wensen van de bezoekers. Dit kunnen informatieve en/of ontspannende activiteiten zijn. Bijvoorbeeld. spelletjes, wandelen, verhalen vertellen, samen zingen, samen bewegen, een levensboek maken. De inloop wordt afgesloten met een gezamenlijke warme maaltijd. De bezoekers bepalen zelf wanneer zij komen en gaan. 
Er zijn geen kosten verbonden aan de inloop, alleen voor de warme maaltijd wordt een bijdrage gevraagd. Het is wel nodig dat men zich hiervoor vooraf opgeeft. In deze regio zijn er drie open inlopen de ontmoeting
Voor adressen klik hier

Goede informatie over vertegenwoordiging voor uw familie of naaste?
Op de website www.goedvertegenwoordigd.nl vindt u uitgebreide informatie!
lees meer »
Open Inloop de Ontmoeting
Programma voor juni, juli en augustus 2014
lees meer »
Bekijk de Alzheimer Experience!
Ervaar de wereld van de Alzheimer patiënt met de online film Alzheimer Expe...
lees meer »