Hoe en door wie wordt dementie vastgesteld?

Hoe wordt dementie vastgesteld?

Iemand wordt niet zomaar van de ene op de andere dag dement verklaard. Het Nederlandse zorgsysteem heeft een aantal zorgvuldige procedures om te kijken wat er precies met iemand aan de hand is. Het kan zijn dat u al heel lang denkt dat iemand dementeert, terwijl de artsen nog allerlei tests willen doen. Dat heeft een belangrijke reden. Een onjuiste diagnose kan kwalijke gevolgen hebben. Daarom gaat een arts zorgvuldig te werk.

Vraaggesprek

In een vraaggesprek tussen arts/psycholoog en de patiënt worden de klachten, problemen en beperkingen op een rij gezet. Een gesprek met iemand die de patiënt goed kent is daarnaast ook belangrijk, omdat iemand die dementeert namelijk niet altijd goed zicht heeft op zijn eigen functioneren.
Als de arts/psycholoog vervolgens vermoed dat er sprake is van dementie, gebruikt hij een standaard vragenlijst om het cognitieve functioneren van de patiënt vast te stellen.  Deze lijst is in vrij korte tijd af te nemen. Omdat het zo’n korte test is, kan de uitkomst van deze test nog niet tot een diagnose leiden. Daartoe moeten eerst drie andere onderzoeken plaatsvinden. Deze onderzoeken kosten tijd, maar kunnen wel gelijktijdig plaatsvinden:
· neuropsychologisch onderzoek
· laboratoriumonderzoek
· beeldvormend onderzoek van de hersenen.

Neuropsychologisch onderzoek

Bij neuropsychologisch onderzoek wordt met verschillende testen uitgebreid onderzoek gedaan naar de cognitieve functies, zoals geheugen, waarneming, taal, aandacht en concentratie, enz. Neuropsychologisch onderzoek levert gegevens op over welke functies van de hersenen niet goed meer werken. Daarnaast wordt duidelijk waar iemands sterke kanten liggen en wat dus nog wel goed gaat. Op basis van dit onderzoek kan vaak een uitspraak gedaan worden over de vorm van dementie en over de ernst van de ziekte

Laboratoriumonderzoek

Bij het laboratoriumonderzoek worden verschillende waarden in het bloed onderzocht, zoals glucose- en ijzerwaarde en de schildklier-, nier- en leverfuncties. De uitslag van een laboratoriumonderzoek krijgt u vaak na 1 week.

Beeldvormend onderzoek

Het beeldvormend onderzoek wordt door de neuroloog gedaan. Er zijn verschillende technieken: een CT-scan of een MRI-scan waarmee afwijkingen in de structuur van de hersenen zichtbaar worden en een SPECT-scan waarmee een abnormale stofwisseling in de hersenen kan worden aangetoond. Het beeldvormend onderzoek vindt vaak plaats na de andere twee onderzoeken op verwijzing van een arts.

Door wie wordt dementie vastgesteld?

  1. Uw huisarts. Op basis van uw familiegeschiedenis en een geheugentest kan de huisarts een voorlopige diagnose stellen. Neem altijd iemand mee die u goed kent. Deze persoon kan u helpen bij het uitleggen van uw klachten aan de huisarts. Is er twijfel, of wil de huisarts u doorverwijzen naar een specialist? Dan zal de huisarts u verwijzen naar:
  2. De Geheugenpolikliniek. De Geheugenpolikliniek is een samenwerking van Rode Kruis Ziekenhuis en Dijk en Duin, specialist in psychiatrie. Hier werken verschillende gespecialiseerde medewerkers samen. 
    Voor adressen van de geheugenpoliklinieken, klik hier
  3. het DOC-team een gespecialiseerd team voor mensen met dementie die thuis wonen (of in een verzorgingshuis) en hun familieleden.
    Voor het adres van het DOC-team, klik hier
Goede informatie over vertegenwoordiging voor uw familie of naaste?
Op de website www.goedvertegenwoordigd.nl vindt u uitgebreide informatie!
lees meer »
Open Inloop de Ontmoeting
Programma voor juni, juli en augustus 2014
lees meer »
Bekijk de Alzheimer Experience!
Ervaar de wereld van de Alzheimer patiënt met de online film Alzheimer Expe...
lees meer »