Projecten Producten en activiteiten

Het regionaal actieplan ketenzorg dementie omvat verschillende producten, projecten en activiteiten. Deze staan in ondergaand overzicht met de bijbehorende contactpersoon. 

Actie
Fase en toegang
Inhoud
Methode
Doelgroep
Contactpersoon
Uitbreiding aantal Alzheimer cafés
Instroom en zorg en begeleiding in de keten/vrij toegankelijk
Voorlichting, ondersteuning en emancipatie
Maandelijkse inloop met themabijeen-komsten
Mensen met dementie, mantelzorgers, familie, vrienden en hulpverleners
Ben Peters
Alzheimer Nederland
T: 072-5334025
     06 53916269
Open Inloop ‘De ontmoeting’
Instroom/vrij toegankelijk
Informatie, ontspanning en lotgenotencontact
Spreekuren en scholing
Kwetsbare ouderen met beginnende dementie en hun mantelzorgers
Stichting Welzijn Beverwijk
T: 0251-300300
Cursus omgaan met dementie voor mantelzorgers (Psycho-educatie/training vaardigheden)
Zorg en begeleiding in de keten/via aanmelding vrij toegankelijk
Cursus met uitvoerige voorlichting over de aandoening dementie en omgaan met problematisch gedrag
Cursus, voorlichting, training van vaardigheden, omgaan met dementie
Direct betrokkenen van mensen met dementie o.a. familieleden en mantelzorgers
Marry Boukens
Dijk en Duin, specialist in psychiatrie
T: 088-3580200
Vroegsignalering
Instroom/vrij toegankelijk
herkennen signalen; weten wat te doen t.b.v. het eerder in gang zetten van diagnostiek bij ‘niet pluis’ gevoelens
Themamiddagen  en cursussen
Vrijwilligers mantelzorgers professionals
Henk Smit
Projectleider Ketenzorg Dementie
T:  06 - 43834576
Uitbreiden casemanagers
en versterken DOC-teams
Diagnostiek/op basis van verwijzing
Uitbreiden aantal casemanagers
Ontwikkelen protocollen;
Zorginhoudelijke afstemming
 
Marry Boukens
Dijk en Duin
T: 088-358 0200
Opzetten Ontmoetings-centra
Zorg en begeleiding in de keten/vrij toegankelijk
Realisatie ontmoetings-centra met dagbehandeling en mantelzorgondersteuning
Positionering in de keten en afbakening andere producten
Lichte tot matige dementie. Voor drie dagdelen in de week
Dilie de Hond, Viva! Zorggroep Tel. 088-9957865

Mireille Oosterhof,
Zorgbalans,
Tel: 06 53800 916
Versterken keten communicatie en PR
-
Website
Dementiegids
Nieuwsbrief etc.
Actualiseren
Verwijzers en bij keten betrokken aanbieders en cliënten
Henk Smit
Projectleider ketenzorg
Tel.06 43834576
Project ‘weten over vergeten’ voor allochtone Nederlanders
Vrij toegankelijk
Informatie over dementie en het zorgaanbod
Informatie bijeenkomsten
Mensen met een buitenlandse, b.v. Turkse of Marokkaanse afkomst
Traudi Blokker
Alzheimer Nederland
Afdeling Midden- Kennemerland
T: 06-51942684