Hoe moet je zorg aanvragen en wie betaalt de kosten?

Hoe moet je zorg aanvragen en wie betaalt de kosten?

Bij de financiering van de zorg zijn veel partijen betrokken. Dit maakt het soms lastig om uit te zoeken bij wie u moet zijn en welke kosten daarmee gemoeid zijn. Daarom is het vaak handig om advies te vragen aan een ouderenadviseur van de gemeente of een mantelzorgadviseur van MaatjeZ, centrum voor mantelzorg of aan een casemanager van het DOC team (zie onder adressen op deze website). Enige algemene informatie over de financiering van de dementie zorg is hieronder weergegeven:

IndicatieVoor zorg, begeleiding en voorzieningen is vaak een indicatie nodig: een bewijs dat aantoont dat de aanvrager van bepaalde vormen van zorg, begeleiding en voorzieningen gebruik mag maken. Zo’n indicatie kan nodig zijn voor zowel de WMO als de AWBZ.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) Voor veel voorzieningen is de gemeente het aanspreekpunt.
Dat is geregeld in de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning).
Bij het WMO-loket van de gemeente kunnen mensen terecht voor o.a. :

  • huishoudelijke verzorging (huishoudelijke hulp)
  • vervoersvoorzieningen
  • woonvoorzieningen
  • rolstoelvoorzieningen
  • gehandicaptenparkeerkaart

De betrokkene kan bij het WMO-loket een schriftelijke aanvraag doen voor voorzieningen die passen binnen de WMO. Vervolgens wordt beoordeeld of zo’n verzoek kan worden gehonoreerd.

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) Wanneer hulp nodig is bij de lichamelijke verzorging en verpleging, wondverzorging, deelname aan een dagvoorziening of een verblijf in een woonzorgcentrum of verpleeghuis, dan is een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Dat is geregeld in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Deze indicatie kan door de casemanager of één van de andere hulpverleners worden aangevraagd.
Na goedkeuring van de aanvraag kunnen mensen kiezen voor zorg in natura of voor een persoonsgebonden budget (PBG). Zorg in natura wil zeggen dat hulpverleners van een organisatie die de aanvrager kiest de zorg gaan leveren. Bij een PBG mensen een geldbedrag waarmee zij zelf zorg en begeleiding kunnen inkopen.

Eigen bijdrage
Voor de huishoudelijke verzorging en de zorg in het kader van de AWBZ wordt een eigen financiële bijdrage gevraagd.
De hoogte van de bijdrage hangt af van het inkomen.
Voor vervoer en voor wonen in een woonzorgcentrum of verpleeghuis wordt ook een eigen bijdrage gevraagd. Ook deze bijdrage is afhankelijk van het inkomen en wordt berekend door het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

 

 

 

Goede informatie over vertegenwoordiging voor uw familie of naaste?
Op de website www.goedvertegenwoordigd.nl vindt u uitgebreide informatie!
lees meer »
Open Inloop de Ontmoeting
Programma voor juni, juli en augustus 2014
lees meer »
Bekijk de Alzheimer Experience!
Ervaar de wereld van de Alzheimer patiënt met de online film Alzheimer Expe...
lees meer »