Regionaal informatiemateriaal onderdelen ketenzorg

In het (zorg)ketenoverzicht dementie Midden-Kennemerland vindt u een schematische weergave van de stappen die in het zorgproces doorlopen worden en de daarbij behorende ondersteuningsmogelijkheden bij constatering van dementie.

Toelichting op bovenstaand schema.