Ketenzorg

Doelstelling

Het doel van het project ketenzorg dementie is om te komen tot een goed en geïntegreerd zorgaanbod in Midden-Kennemerland, optimaal afgestemd op de behoeften van mensen met dementie, hun partners en hun familieleden gedurende alle stadia van het dementieproces.

Deelnemers
 

 1. Stichting Viva! Zorggroep (waaronder MaatjeZ mantelzorgondersteuning)
 2. Rode Kruis Ziekenhuis
 3. Dijk en Duin, specialist in psychiatrie
 4. Huisartsenvereniging Midden Kennemerland
 5. Alzheimer Nederland, afdeling Midden-Kennemerland
 6. Stichting Zorgbalans (waaronder Draagnet, casemanagement)
 7. Stichting Welzijn Beverwijk
 8. Stichting Welzijn Velsen
 9. Stichting Welzijn Castricum
 10. Welschap Heemskerk
 11. Socius Maatschappelijke Dienstverleners Midden-Kennemerland

Ook wordt nauw samengewerkt met Zorgkantoor Kennemerland (concessiehouder Zilveren Kruis Achmea) en de gemeenten Beverwijk, Castricum, Heemskerk, Uitgeest en Velsen.

 Werkwijze

 • Er wordt gewerkt op basis van een regionaal actieplan. Hierin staat beschreven welke producten, projecten en activiteiten worden ontwikkeld binnen de regio.
 • Een stuurgroep waarin alle partijen zijn vertegenwoordigd houdt zich bezig met de uitvoering van het actieplan.

Financiering

De activiteiten, producten en projecten van  project ketenzorg dementie worden gefinancierd door de volgende instanties: 
 • Rijksoverheid – op basis van de AWBZ en de Zorgverzekeringswet
 • De gemeenten- op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)